بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های شاخص منطقه ۲۰ تهران

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: بازدید اصحاب رسانه از پروژه‌های شاخص منطقه ۲۰ تهران