کیفرخواست ترک فعل مسئولان و مدیران در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از صدور اولین کیفرخواست ترک فعل مسئولان و مدیران در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان خبر داد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: کیفرخواست ترک فعل مسئولان و مدیران در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان