درخواست جهادگران کاشانی برای جمع آوری کمک‌های مردمی

درخواست جهادگران کاشانی برای جمع آوری کمک‌های مردمی
خبرگزاری دانشجو

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گروه جهادی شهید حججی بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان فراخوان مشارکت خیرین در اردو‌های جهادی این دانشگاه را منتشر کرد.

براساس این فراخوان، جهادگران نیاز خود را برای تکمیل پروژه‌های خود در مناطق محروم کاشان نیاز به همکاری و همراهی خیرین اعلام کردند.

برای جمع آوری کمک‌های مردمی شماره کارت ۵۸۸۵۹۸۳۱۱۵۴۴۱۴۴۴۴ به نام جوادپورپیرعلی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان اعلام شده است.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: درخواست جهادگران کاشانی برای جمع آوری کمک‌های مردمی