آقای رییس فدراسیون فوتبال کرونا نگیرید!/عکس

آقای رییس فدراسیون فوتبال کرونا نگیرید!/عکس
خبر آنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛خوشحال مثل عزیزی خادم.او با رای بیشتر نسبت به کیومرث هاشمی برای 4 سال به عنوان رییس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد.اما نکته ای که در عکس های او پس از انتخابات منتشر شده و جای نگرانی دارد تصاویر بدون ماسک و در آغوش رفقایش است.آقای رییس جدید کرونا نگیرید.

251 251

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: انتخاب شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رییس فدراسیون فوتبال برای یک دوره چهارساله