پایش و بررسی ریف مرجانی خلیج چابهار

پایش و بررسی ریف مرجانی خلیج چابهار
خبر آنلاین

به گزارش خبرآنلاین از چابهار سعیدریگی در ادامه اضافه کرد: از این رو پایش مداوم این زیست‌بوم‌های حساس و پرتولید نقش بسزایی در آگاهی از وضعیت آن و اجرای برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی ایفا می‌کند.

ریگی بیان کرد: مرجان دریایی یکی از جانوران پست است که در شاخه مرجانیان و رده گُل سان زیان (آنتوزوآ) رده‌بندی می‌شود.

وی همچنین گفت: مرجان‌ها فقط ۱ درصد از بستر دریاها را پوشش می‌دهند. این موجودات ۲۵ درصد از تمام حیات دریا را در خود حفظ می‌کنند و بسیاری ازانواع ماهی‌ها در مرجان‌ها زندگی کرده و بسیاری از آبزیان دوران نوزادی خود را در این زیست‌بوم‌ها سپری می‌کنند.

مدیر محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: پایش ریف مرجانی خلیج چابهار با استفاده از روش Reef check به طور مداوم صورت می‌گیرد که  روشی استاندارد برای تعیین میزان پوشش مرجانها و اندازه کلونیها و با اهداف مدیریتی می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه مقایسه اطلاعات به دست آمده و مقایسه آن با جدول شاخص، درجه بندی کیفیت ارزیابی بر اساس درصد پوشش را نشان می‌دهد، بیان کرد: مرجان‌های منتقل شده تغییر وضعیت داده و در وضعیت خیلی ضعیف قرار گرفته‌اند. 

وی تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس پایش‌ها و مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در سالهای گذشته مرجانها در وضعیت متوسط قرار داشتند و شواهد بهبود وضعیت پوششی در سال‌های ۱۳۹۷ ، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در منطقه مشهود گردیده بود.

شایان ذکراست افزایش دمای آب و انجام فعالیت لایروبی در خلیج چابهار از دلایل عمده و اصلی بروز آسیب به ریف مرجانی می‌باشند. از این رو لازم است اقدامات لازم جهت توقف فعالیت لایروبی و کاهش اثرات مخرب و سوء آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

46

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: پایش و بررسی ریف مرجانی خلیج چابهار