ببینید | تخلیه ۲۰۰۰ خانه در انگلیس به دنبال کشف بمب جنگ جهانی دوم

ببینید | تخلیه ۲۰۰۰ خانه در انگلیس به دنبال کشف بمب جنگ جهانی دوم
خبر آنلاین
دریافت 2 MB

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: ببینید | تخلیه ۲۰۰۰ خانه در انگلیس به دنبال کشف بمب جنگ جهانی دوم

موضوعات مرتبط: جنگ جهانی دوم انگلیس