ایتام و مستضعفان جازموریان با حمایت قضایی صاحبخانه شدند

سرپرست دادگاه عمومی بخش جازموریان از فراهم شدن زمینه لازم برای احداث واحد‌های مسکونی برای ایتام و مستضعفان با خلع ید از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی در این بخش خبر داد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: ایتام و مستضعفان جازموریان با حمایت قضایی صاحبخانه شدند