فراهم شدن زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر در شرکت کوروش موتور آریا با پیگیری دادگستری کرمان

زمینه اشتغال بالغ بر ۱۰۰ نفر در شرکت کوروش موتور آریا واقع در منطقه بم، با پیگیری دستگاه قضایی استان کرمان فراهم شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: فراهم شدن زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر در شرکت کوروش موتور آریا با پیگیری دادگستری کرمان