محرومیت طولانی مدت جدید برای بلاتر و والکه

محرومیت طولانی مدت جدید برای بلاتر و والکه
فوتبالی‌ترین
رئیس و دبیرکل پیشین فیفا بار دیگر به سبب فساد مدیریتی‌شان مجازات و محروم شدند.

رئیس و دبیرکل پیشین فیفا بار دیگر به سبب فساد مدیریتی‌شان مجازات و محروم شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا سپ بلاتر و ژروم والکه، رئیس و دبیرکل پیشین فیفا به دلیل نقض ۴ مورد موارد مندرج در اساسنامه اخلاقی این فدراسیون (ماده ۱۵ به اصل وفاداری اشاره دارد، ماده ۱۹ در خصوص تضاد منافع، ماده ۲۰ مبنی بر ممنوعیت پیشنهاد و دریافت هدیه و رشوه و ماده ۲۵ در خصوص سوء استفاده از منصب) به اشد مجازات مندرج در اساسنامه انضباطی محکوم و هر یک را به مدت ۶ سال و ۸ ماه از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محروم کرد.

مجازات جدید این دو نفر جدا از مجازات و محرومیتی است که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ (به ترتیب برای بلاتر و والکه) برای آنها در نظر گرفته شد و با پایان محرومیت فعلی‌شان، اعمال خواهد شد.

محرومیت سپ بلاتر ۸ اکتبر ۲۰۲۱ و ژروم والکه ۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه خواهد یافت. همچنین این ۲ عضو ارشد پیشین فیفا به پرداخت جریمه یک میلیون فرانک سوئیس محکوم شدند.

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: محرومیت طولانی مدت جدید برای بلاتر و والکه