افزایش ۱۵ برابری عبور کودکان از جنگل پاناما به سوی آمریکا

افزایش ۱۵ برابری عبور کودکان از جنگل پاناما به سوی آمریکا
خبرگزاری جمهوری اسلامی

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری اروپاپرس ، به طور مشخص ، تعداد کودکانی که از منطقه "تاپون دل دارین" عبور کردند از ۱۰۹ نفر در سال ۲۰۱۷  به یک هزار و ۶۵۳ نفر در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت که اوج آن تعداد سه هزار و ۹۵۶ نفر در سال ۲۰۱۹ بود .

افزون بر آن ، این آژانس سازمان ملل هشدار داد که در سال های اخیر ، نسبت کودکان در بین جمعیت مهاجر از طریق این جنگل ، به طور چشمگیری افزایش داشته است .در حالی‌ که در سال ۲۰۱۷ ، کودکان تنها دو درصد همه مهاجران را تشکیل می‌ دادند در سال ۲۰۲۰ ، این نسبت به بیش از ۲۵ درصد رسید .

به گفته یونیسف ، در چهار سال اخیر ، بیش از ۴۶ هزار و ۵۰۰ مهاجر از جمله ۶ هزار و ۲۴۰ کودک از جنگل دارین عبور کردند .با محدودیت های آمد و رفت و بسته شدن مرزها برای جلوگیری از سرایت بیماری کرونا ، این جریان مهاجرتی نامنظم کند شد اما کاملا متوقف نشد .

جنگل دارین ، به دلیل کوهستانی بودن زمین ، جانوران و حشرات و همچنین وجود سازمان های جنایتکار ، یکی‌ از خطرناک ترین مسیر های جهان می‌ باشد .مهاجران گرفتار در آن ، در معرض تهدید های متعددی از جمله مرگ قرار دارند .

در این زمینه ، زنان به ویژه بارداران و همچنین کودکان ، آسیب پذیرترین قشر می‌ باشند .در پایان سال گذشته ، اولین موارد خشونت جنسی‌ علیه کودکان و نوجوانان گزارش شد .

کسانی‌ که از طریق تاپون دل دارین مهاجرت می‌ کنند فقط مردان مجرد در جستجوی کار نیستند بلکه خانواده های کاملی  وجود دارند که از خشونت و فقر بیش از ۵۰ کشور جهان فرار کرده اند و رویای یافتن فرصت های بهتر را در شمال دارند.

از طرف دیگر ، یونیسف هشدار داد که پیامد های اجتماعی و اقتصادی بیماری همه گیر کرونا همراه با خشونت ، بیکاری ، نژادپرستی ، بیگانه ستیزی و شرایط سخت آب و هوایی ، احتمالا در ماه های آینده فقر را افزایش و خانواده های بیشتری را به مهاجرت به آمریکای شمالی‌ سوق خواهد داد .

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: افزایش ۱۵ برابری عبور کودکان از جنگل پاناما به سوی آمریکا