نماینده ویژه وزیر امورخارجه مالزی عازم ایران شد

نماینده ویژه وزیر امورخارجه مالزی عازم ایران شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی

به گزارش ایرنا از خبرگزاری ملی مالزی (برناما)، ویسما پوترا وزیر امور خارجه مالزی امروز در بیانیه ای اعلام کرد که قرار است دیدارهای داتوک کامارودین جعفر از ۳۱ مارس تا ۶ آوریل (امروز چهارشنبه تا ۱۷ فروردین) اهداف مهم و بزرگی را برای مالزی جهت تحکیم روابط و شراکت با سه کشور ایران، قطر و ترکیه در غرب آسیا دنبال کند. 

در این بیانیه آمده است: "قرار است نماینده ویژه وزیر امور خارجه مالزی در دیدار با همتایان خود در این سه کشور مهم ترین موضوعات مربوط به تقویت و تحکیم همکاری های چندجانبه از جمله اتخاذ تصمیم هایی برای بهبودی اوضاع همه گیری ویروس کرونا تا تبادل دیدگاه ها بر روی مسائل منطقه ای و بین المللی را با آنها به اشتراک بگذارد."

به گفته وزیر امور خارجه مالزی، این دیدارهای رسمی با هدف وضع قوانینی برای عملکردِ عملیاتی استانداردِ جلوگیری از ویروس کرونا (SOP) در مالزی طراحی شده است و مورد تایید وزارت بهداشت و شورای امنیت این کشور قرار گرفته است و در واقع این موضوعات راهبردی قرار است با مقامات بهداشتی در هر سه کشور ایران، قطر و ترکیه نیز درمیان گذاشته شود.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: نماینده ویژه وزیر امورخارجه مالزی عازم ایران شد