توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت خام

توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت خام
بی بی سی فارسی
توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت خام۳ ساعت پیش

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

اوپک به بهبود اقتصاد جهانی به خاطر افزایش تولید واکسن کرونا امیدوار است

اوپک و کشورهای غیرعضو هم سو با این سازمان برای افزایش تدریجی تولید نفت خام توافق کرده اند.

در پی افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، به همراه روسیه و دیگر کشورهای هم سو با این سازمان که در مجموع اوپک پلاس نامیده می شوند، با افزایش تولید روزانه یک میلیون و یکصدهزار بشکه نفت خام تا ماه ژوئیه توافق کردند.

این کشورها سال گذشته برای مقابله با کاهش شدید بهای نفت خام در پی همه گیری ویروس کرونا از کاهش هشت میلیون بشکه ای تولید روزانه خود خبر داده بودند.

بر اساس توافق جدید اوپک پلاس، کشورهای عضو در ماه مه تولید روزانه خود را ۳۵۰ هزار بشکه افزایش خواهند داد.

افزایش تولید در ماه ژوئن نیز به همین مقدار خواهد بود و سپس در ماه ژوئیه میزان تولید حدود ۴۴۰ هزار بشکه افزایش خواهد داشت.

عربستان سعودی هم اعلام کرد که علاوه بر افزایش تولید در نظر گرفته شده، این کشور یک میلیون بشکه به تولید روزانه نفت خام خود اضافه می کند.

این میزان بخشی از کاهش داوطلبانه تولید نفت خام عربستان در سال گذشته را به بازارهای جهانی بر می گرداند.

به گفته ناظران، اعضای اوپک پلاس بر این باورند که با افزایش تولید واکسن ضدکرونا در ماه های پیش رو و افزایش سفرها در ماه تابستان، تقاضا برای نفت افزایش خواهد یافت و این در حالیست که در ماه های گذشته قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافته است.

بهای هر بشکه نفت خام برنت در معاملات پنجشنبه ۶۴ دلار اعلام شد که بیست درصد بیشتر از بهای آن در آغاز سال ۲۰۲۱ است.

خبرگزاری ها همچنین از فشار دولت آمریکا بر عربستان سعودی برای کاستن از بهای نفت و افزایش تولید خبر داده اند، هر چند که عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان این موضوع را رد کرده است.

توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت خام

اوپک به بهبود اقتصاد جهانی به خاطر افزایش تولید واکسن کرونا امیدوار است

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

اوپک به بهبود اقتصاد جهانی به خاطر افزایش تولید واکسن کرونا امیدوار است

اوپک و کشورهای غیرعضو هم سو با این سازمان برای افزایش تدریجی تولید نفت خام توافق کرده اند.

در پی افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، به همراه روسیه و دیگر کشورهای هم سو با این سازمان که در مجموع اوپک پلاس نامیده می شوند، با افزایش تولید روزانه یک میلیون و یکصدهزار بشکه نفت خام تا ماه ژوئیه توافق کردند.

این کشورها سال گذشته برای مقابله با کاهش شدید بهای نفت خام در پی همه گیری ویروس کرونا از کاهش هشت میلیون بشکه ای تولید روزانه خود خبر داده بودند.

بر اساس توافق جدید اوپک پلاس، کشورهای عضو در ماه مه تولید روزانه خود را ۳۵۰ هزار بشکه افزایش خواهند داد.

افزایش تولید در ماه ژوئن نیز به همین مقدار خواهد بود و سپس در ماه ژوئیه میزان تولید حدود ۴۴۰ هزار بشکه افزایش خواهد داشت.

عربستان سعودی هم اعلام کرد که علاوه بر افزایش تولید در نظر گرفته شده، این کشور یک میلیون بشکه به تولید روزانه نفت خام خود اضافه می کند.

این میزان بخشی از کاهش داوطلبانه تولید نفت خام عربستان در سال گذشته را به بازارهای جهانی بر می گرداند.

به گفته ناظران، اعضای اوپک پلاس بر این باورند که با افزایش تولید واکسن ضدکرونا در ماه های پیش رو و افزایش سفرها در ماه تابستان، تقاضا برای نفت افزایش خواهد یافت و این در حالیست که در ماه های گذشته قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافته است.

بهای هر بشکه نفت خام برنت در معاملات پنجشنبه ۶۴ دلار اعلام شد که بیست درصد بیشتر از بهای آن در آغاز سال ۲۰۲۱ است.

خبرگزاری ها همچنین از فشار دولت آمریکا بر عربستان سعودی برای کاستن از بهای نفت و افزایش تولید خبر داده اند، هر چند که عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان این موضوع را رد کرده است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت خام

اوپک به بهبود اقتصاد جهانی به خاطر افزایش تولید واکسن کرونا امیدوار است

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

اوپک به بهبود اقتصاد جهانی به خاطر افزایش تولید واکسن کرونا امیدوار است

اوپک و کشورهای غیرعضو هم سو با این سازمان برای افزایش تدریجی تولید نفت خام توافق کرده اند.

در پی افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، به همراه روسیه و دیگر کشورهای هم سو با این سازمان که در مجموع اوپک پلاس نامیده می شوند، با افزایش تولید روزانه یک میلیون و یکصدهزار بشکه نفت خام تا ماه ژوئیه توافق کردند.

این کشورها سال گذشته برای مقابله با کاهش شدید بهای نفت خام در پی همه گیری ویروس کرونا از کاهش هشت میلیون بشکه ای تولید روزانه خود خبر داده بودند.

بر اساس توافق جدید اوپک پلاس، کشورهای عضو در ماه مه تولید روزانه خود را ۳۵۰ هزار بشکه افزایش خواهند داد.

افزایش تولید در ماه ژوئن نیز به همین مقدار خواهد بود و سپس در ماه ژوئیه میزان تولید حدود ۴۴۰ هزار بشکه افزایش خواهد داشت.

عربستان سعودی هم اعلام کرد که علاوه بر افزایش تولید در نظر گرفته شده، این کشور یک میلیون بشکه به تولید روزانه نفت خام خود اضافه می کند.

این میزان بخشی از کاهش داوطلبانه تولید نفت خام عربستان در سال گذشته را به بازارهای جهانی بر می گرداند.

به گفته ناظران، اعضای اوپک پلاس بر این باورند که با افزایش تولید واکسن ضدکرونا در ماه های پیش رو و افزایش سفرها در ماه تابستان، تقاضا برای نفت افزایش خواهد یافت و این در حالیست که در ماه های گذشته قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافته است.

بهای هر بشکه نفت خام برنت در معاملات پنجشنبه ۶۴ دلار اعلام شد که بیست درصد بیشتر از بهای آن در آغاز سال ۲۰۲۱ است.

خبرگزاری ها همچنین از فشار دولت آمریکا بر عربستان سعودی برای کاستن از بهای نفت و افزایش تولید خبر داده اند، هر چند که عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان این موضوع را رد کرده است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: توافق اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت خام