مجوز مجلس به سازمان جنگل‌ها برای واگذاری اراضی ملی جهت تولید مسکن

با تصویب مجلس و بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، سازمان جنگل‌ها و مراتع مکلف به اختصاص اراضی ملی مورد نیاز جهت شهرک‌سازی شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: مجوز مجلس به سازمان جنگل‌ها برای واگذاری اراضی ملی جهت تولید مسکن