ابتلای برخی زندانیان سیاسی در ایران به ویروس کرونا در روزهای گذشته، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه مسئولیت قوه قضاییه کرده است

ابتلای برخی زندانیان سیاسی در ایران به ویروس کرونا در روزهای گذشته، یک بار دیگر نگاه ها را متوجه مسئولیت قوه قضاییه کرده است.

منبع خبر: رادیو فردا

اخبار مرتبط: خبر استعفای رئیس قوه قضاییه کذب محض است