صیاد شایسته‌ شهادت بود/ حیف بود صیاد بمیرد

آن روزی که خبر شهادت صیاد را به من دادند، من گفتم صیاد، شایسته‌ شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود صیاد بمیرد. وقتی این جمله را گفتم، چشم‌های شهید کاظمی پُرِ اشک شد، گفت: ان‌شاءاللَّه خبر من را هم به‌تان بدهند!

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: صیاد شایسته‌ شهادت بود/ حیف بود صیاد بمیرد

موضوعات مرتبط: شایسته شهادت کاظمی روزی صیاد