تبریک و تهنیت به مناسبت برگزاری همایش «نه به جمهوری اسلامی» با شرکت رضا پهلوی، اسماعیل نوری‌علا، اسفندیار منفردزاده...؛ ف. م. سخن - Gooya News

خبر مسرت بخش برگزاری همایش «نه به جمهوری اسلامی» امروز منتشر شد و من بسیار خوشحال ام از این که کمپین «نه به جمهوری اسلامی» فقط در چهارچوب امضای یک بیانیه باقی نماند و برخی از امضا کنندگان قبول کرده...

منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: همایش «نه به جمهوری اسلامی» با شرکت رضا پهلوی، اسماعیل نوری‌علا، اسفندیار منفردزاده، امیرحسین اعتمادی، مسعود نقره‌کار، عباس واحدیان و... - Gooya News