پیش بینی ۵ کارشناس درباره وضعیت امروز بورس

پیش بینی 5 کارشناس درباره وضعیت امروز بورس
خبر آنلاین

خدمات مناسب برای میزبانی وب‌سایت شما چیست؟

زمانی که بشر برای اولین بار کامپیوتر را اختراع کرد، مسلماً این‌همه پیشرفت را در آن نمی‌دید. کامپیوترهای اولیه سیستم‌های غول‌پیکری بودند که کارایی اندک و محدودی داشتند. اما امروزه کامپیوترهای بسیار کوچکی می‌بینیم که کارهایی خارق‌العاده می‌کنند. متناسب با پیشرفت کامپیوتر موضوعات و مفاهیم جدیدی هم به وجود آمده است.

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: پیش بینی 5 کارشناس درباره وضعیت امروز بورس