محاکمه اعضای یک گروه راست افراطی در آلمان به اتهام 'توطئه تروریستی'

محاکمه اعضای یک گروه راست افراطی در آلمان به اتهام 'توطئه تروریستی'
بی بی سی فارسی
محاکمه اعضای یک گروه راست افراطی در آلمان به اتهام 'توطئه تروریستی'۲ ساعت پیش

منبع تصویر، ALAMY LIVE NEWS

دادگاه یازده عضو یک گروه "ترور" راست افراطی سه‌شنبه در شهر اشتوتگارت آلمان آغاز شد. مظنونان بین ۳۲ تا ۶۱ سال سن دارند و در فوریه سال گذشته دستگیر شدند.

دادستان‌ها می‌گویند همه این یازده مرد آلمانی هستند و عضو گروهی به نام "گروه اس" (Gruppe S).

این گروه قصد داشته به مهاجران، مسلمانان و سیاستمداران حمله کند.

در این پرونده یک افسر سابق پلیس نیز به خاطر حمایت مادی از این گروه به عنوان دوازدهیمن نفر محاکمه می شود.

یکی از اعضای این گروه فراری است و به طور غیابی محاکمه می‌شود.

در کیفرخواست آمده است که اعضای "گروه اس" قصد داشتند "نظم دولتی و اجتماعی را در آلمان متزلزل و سرنگون کنند".

ورنر اس رهبر گروه اولین نشست این گروه را در سپتامبر ۲۰۱۹ ترتیب داد.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی ZDF و روزنامه اشتوتگارتر ناخریشتن، ورنر اس قصد داشت یک تفنگ کلاشنیکف را با دو هزار فشنگ، یک قبضه اسلحه یوزی و یک نارنجک دستی خریداری کند.

گفته می‌شود این گروه ۲۷ قبضه سلاح غیرمجاز که عمدتا اسلحه کمری بوده در اختیار داشته است.

یک مقام ارشد پلیس گفته "اگر متهمان می‌توانستند اقدامات تروریستی برنامه‌ریزی شده خود را انجام دهند، ما با یک ماشین کشتار بسیار بزرگ و وحشیانه مواجه می‌شدیم".

رسانه‌های آلمانی می‌گویند مقامات از فعالیت این گروه از طریق یک منبع اطلاعاتی آگاه شدند که اکنون شاهد اصلی پرونده است و به شدت تحت حفاظت.

گفته می‌شود بیشتر اعضای این گروه در دیگر گرو‌های افراطی راست نیز عضویت داشتند.

محاکمه اعضای یک گروه راست افراطی در آلمان به اتهام 'توطئه تروریستی'

متهمان در فوریه ۲۰۲۰ بازداشت شدند

منبع تصویر، ALAMY LIVE NEWS

دادگاه یازده عضو یک گروه "ترور" راست افراطی سه‌شنبه در شهر اشتوتگارت آلمان آغاز شد. مظنونان بین ۳۲ تا ۶۱ سال سن دارند و در فوریه سال گذشته دستگیر شدند.

دادستان‌ها می‌گویند همه این یازده مرد آلمانی هستند و عضو گروهی به نام "گروه اس" (Gruppe S).

این گروه قصد داشته به مهاجران، مسلمانان و سیاستمداران حمله کند.

در این پرونده یک افسر سابق پلیس نیز به خاطر حمایت مادی از این گروه به عنوان دوازدهیمن نفر محاکمه می شود.

یکی از اعضای این گروه فراری است و به طور غیابی محاکمه می‌شود.

در کیفرخواست آمده است که اعضای "گروه اس" قصد داشتند "نظم دولتی و اجتماعی را در آلمان متزلزل و سرنگون کنند".

ورنر اس رهبر گروه اولین نشست این گروه را در سپتامبر ۲۰۱۹ ترتیب داد.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی ZDF و روزنامه اشتوتگارتر ناخریشتن، ورنر اس قصد داشت یک تفنگ کلاشنیکف را با دو هزار فشنگ، یک قبضه اسلحه یوزی و یک نارنجک دستی خریداری کند.

گفته می‌شود این گروه ۲۷ قبضه سلاح غیرمجاز که عمدتا اسلحه کمری بوده در اختیار داشته است.

یک مقام ارشد پلیس گفته "اگر متهمان می‌توانستند اقدامات تروریستی برنامه‌ریزی شده خود را انجام دهند، ما با یک ماشین کشتار بسیار بزرگ و وحشیانه مواجه می‌شدیم".

رسانه‌های آلمانی می‌گویند مقامات از فعالیت این گروه از طریق یک منبع اطلاعاتی آگاه شدند که اکنون شاهد اصلی پرونده است و به شدت تحت حفاظت.

گفته می‌شود بیشتر اعضای این گروه در دیگر گرو‌های افراطی راست نیز عضویت داشتند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

محاکمه اعضای یک گروه راست افراطی در آلمان به اتهام 'توطئه تروریستی'

متهمان در فوریه ۲۰۲۰ بازداشت شدند

منبع تصویر، ALAMY LIVE NEWS

دادگاه یازده عضو یک گروه "ترور" راست افراطی سه‌شنبه در شهر اشتوتگارت آلمان آغاز شد. مظنونان بین ۳۲ تا ۶۱ سال سن دارند و در فوریه سال گذشته دستگیر شدند.

دادستان‌ها می‌گویند همه این یازده مرد آلمانی هستند و عضو گروهی به نام "گروه اس" (Gruppe S).

این گروه قصد داشته به مهاجران، مسلمانان و سیاستمداران حمله کند.

در این پرونده یک افسر سابق پلیس نیز به خاطر حمایت مادی از این گروه به عنوان دوازدهیمن نفر محاکمه می شود.

یکی از اعضای این گروه فراری است و به طور غیابی محاکمه می‌شود.

در کیفرخواست آمده است که اعضای "گروه اس" قصد داشتند "نظم دولتی و اجتماعی را در آلمان متزلزل و سرنگون کنند".

ورنر اس رهبر گروه اولین نشست این گروه را در سپتامبر ۲۰۱۹ ترتیب داد.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی ZDF و روزنامه اشتوتگارتر ناخریشتن، ورنر اس قصد داشت یک تفنگ کلاشنیکف را با دو هزار فشنگ، یک قبضه اسلحه یوزی و یک نارنجک دستی خریداری کند.

گفته می‌شود این گروه ۲۷ قبضه سلاح غیرمجاز که عمدتا اسلحه کمری بوده در اختیار داشته است.

یک مقام ارشد پلیس گفته "اگر متهمان می‌توانستند اقدامات تروریستی برنامه‌ریزی شده خود را انجام دهند، ما با یک ماشین کشتار بسیار بزرگ و وحشیانه مواجه می‌شدیم".

رسانه‌های آلمانی می‌گویند مقامات از فعالیت این گروه از طریق یک منبع اطلاعاتی آگاه شدند که اکنون شاهد اصلی پرونده است و به شدت تحت حفاظت.

گفته می‌شود بیشتر اعضای این گروه در دیگر گرو‌های افراطی راست نیز عضویت داشتند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: محاکمه اعضای یک گروه راست افراطی در آلمان به اتهام توطئه تروریستی