خروج نظامیان آمریکا از افغانستان لحظه‌ای حساس را رقم زده است

تصمیم دولت آمریکا به خارج کردن تمامی نیروهای خود از افغانستان باعث نگرانی در مورد آینده آن کشور به ویژه حفظ دستاوردهایی شده که طی بیست سال پس از سقوط طالبان به دست آمده است.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: خروج نظامیان آمریکا از افغانستان لحظه‌ای حساس را رقم زده است