فاصله گذاری اجتماعی قیمت بلیت هواپیما را گران کرد؟

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما در آبان ماه سال گذشته هیچ ارتباطی با الزام رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی ندارد.     

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: فاصله گذاری اجتماعی قیمت بلیت هواپیما را گران کرد؟