سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسین‌زاده حجازی در قاب تصویر

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حسین‌زاده حجازی در قاب تصویر