چرا ۲۹ فروردین روز ارتش نامگذاری شد؟

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: چرا ۲۹ فروردین روز ارتش نامگذاری شد؟

موضوعات مرتبط: نامگذاری فروردین ارتش