عملگرایی فارغ از محدودیت تفکرات قدیمی؛ عامل موفقیت چین

عملگرایی فارغ از محدودیت تفکرات قدیمی؛ عامل موفقیت چین
خبر آنلاین

سریال جدید «عصر بیداری» که با استقبال گسترده ای مواجه شده، این خصوصیت و ویژگی حزب کمونیست چین را به خوبی منعکس کرده است؛ این سریال که با کمک جدیدترین تکنیک های سینمایی ساخته شده، تماشاگران و به خصوص جوانان چین را با بستر و پیش زمینه تشکیل حزب کمونیست چین آشنا می کند.

چین در جریان حکومت سلسله چینگ که آخرین سلسله فئودال در این کشور محسوب می شود، حاکمیت خود را به دلیل تجاوزهای کشورهای غربی از دست داد و به این ترتیب، روشنفکران چینی به جستجوی راهی برای نجات این کشور پرداختند؛ با این وجود، مسیر این تلاش ها جهت اجرای اصلاحات مشروطه بدنبال کشته شدن اصلاح طلبان زیر سؤال رفت و پس از آن بود که حکومت «بی یانگ» که به اصطلاح یک حکومت جمهوری بود، ایجاد شد اما در همین دوره، این حکومت پیمان نابرابر «بیست و یک ماده» را پذیرفت؛ این پیمان نابرابر که حاکمیت، ارتش و امور اقتصادی چین را تحت کنترل ژاپن قرار می داد، باعث خشم مردم شد.

در این بین بود که حزب کمونیست چین با هدف کشف و اجرایی کردن راهبردی غیر متعارف جهت نجات این کشور، تاسیس شد.

این حزب در جریان مبارزات انقلابی خود از الگوی شوروی که تصرف شهرهای بزرگ بود، تبعیت نکرد بلکه با درک این حقیقت که کشاورزان اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند، راهبردی ابتکاری و نوآورانه با شعار «اول روستاها» را پیش گرفت و نهایتا توانست به پیروزی انقلابی ایده آل خود دست یابد.

حزب کمونیست چین در بررسی وضعیت مدیریتی و توسعه اقتصادی کشور به این درک رسید که الگوی سنتی برنامه ریزی شده اقتصادی مانع پیشرفت اقتصاد این کشور می شود؛‌ بنابراین بدنبال این درک و شناخت بود که یک سیستم اقتصادی بازار محور منحصر به فرد را بر اساس شرایط عینی کشور ایجاد کرد.

اینها صرفا یک شرح کلی از عدم تعلق چین به راهبردهای سنتی و عرف هاست. حقیقت این است که چین که امروزه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته شده است، همچنان بر حفظ این خط مشی خود پایبند مانده است به طوری که می توان به وضوح شاهد بود که حزب کمونیست چین خود را گرفتار محدودیت های ناشی از طرز تفکرات قدیمی نکرده است و شجاعت کافی برای پذیرش حقایق و حتی اذعان به خطاهای خود و انجام اصلاحات را داراست و از این نظر، یک حزب سیاسی بسیار عملگرا و مدرن محسوب می شود و این خود یکی از دلایل موفقیت کنونی این حزب به شمار می رود.

311311

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: عملگرایی فارغ از محدودیت تفکرات قدیمی؛ عامل موفقیت چین