لکنت زبان رسانه‌ای جریان انقلاب/ فراهم کردن زیرساخت‌های زیست رسانه‌ای؛ لازمه موفقیت در الگوی نوین زندگی/ انسان رسانه یا سلبریتی؟

یک کارشناس رسانه گفت: بشر امروز در آستانۀ تجربۀ سبک متفاوتی از زندگی است که می‌توان از آن تحت عنوان «زیست رسانه‌ای» یاد کرد، به وضوح شاهد هستیم که ضریب نفوذ رسانه‌ها در ابعاد مختلف زندگی انسان، همواره در حال افزایش است. نیرو‌های انقلابی رسانه باید به این مسئله فکر کنند و برای فراهم کردن زیرساخت‌های زیست رسانه‌ای تلاش کنند.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: لکنت زبان رسانه‌ای جریان انقلاب/ فراهم کردن زیرساخت‌های زیست رسانه‌ای؛ لازمه موفقیت در الگوی نوین زندگی/ انسان رسانه یا سلبریتی؟