عربستان: یک قایق انفجاری کنترل از راه دور در دریای سرخ منهدم شد

عربستان: یک قایق انفجاری کنترل از راه دور در دریای سرخ منهدم شد
بی بی سی فارسی
عربستان: یک قایق انفجاری کنترل از راه دور در دریای سرخ منهدم شدیک ساعت پیش

وزارت دفاع عربستان می‌گوید یک قایق بدون سرنشین کنترل از راه دور را که مملو از مواد منفجره بود و قصد داشت یک کشتی را هدف بگیرد، در دریای سرخ منهدم کرده است. حمله به این کشتی در بندر ینبع عربستان در دریای سرخ رخ داده است.

پیشتر شرکت امنیتی "دریا گلوبال" گفته بود این شرکت گزارش‌های تایید نشده‌ای را از حمله به کشتی "ان‌سی‌سی دامان" در دریای سرخ و در بندر یانبو در عربستان دریافت کرده است و "دود سیاهی هم دیده شده است."

پیش از این چندین بار گزارش‌هایی از حمله قایق بی‌سرنشین حامل مواد منفجره در دریای سرخ منتشر شده بود.

در ماه‌های گذشته بارها شماری از زیر ساخت‌های نفتی عربستان مورد تهاجم قرار گرفته است.

در بیانیه ائتلاف ضدحوثی که در تلویزیون دولتی عربستان منتشر شد اشاره‌ای به خسارت ناشی از انفجار نشده است.

شرکت ملی حمل و نقل عربستان (بحری) گفته است که هیچ یک از کشتی‌های این شرکت آسیبی ندیده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با تایید این حادثه اعلام کرد تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

وزارت دفاع عربستان می‌گوید مشغول تحقیق درباره عاملان حمله روز سه شنبه است.

بیشتر بخوانید:

  • 'حمله دو قایق بی‌سرنشین به تاسیسات نفتی عربستان خنثی شد'
  • گزارش‌ها از 'حمله به یک کشتی ایرانی در دریای سرخ'

عربستان: یک قایق انفجاری کنترل از راه دور در دریای سرخ منهدم شد

عربستان

وزارت دفاع عربستان می‌گوید یک قایق بدون سرنشین کنترل از راه دور را که مملو از مواد منفجره بود و قصد داشت یک کشتی را هدف بگیرد، در دریای سرخ منهدم کرده است. حمله به این کشتی در بندر ینبع عربستان در دریای سرخ رخ داده است.

پیشتر شرکت امنیتی "دریا گلوبال" گفته بود این شرکت گزارش‌های تایید نشده‌ای را از حمله به کشتی "ان‌سی‌سی دامان" در دریای سرخ و در بندر یانبو در عربستان دریافت کرده است و "دود سیاهی هم دیده شده است."

پیش از این چندین بار گزارش‌هایی از حمله قایق بی‌سرنشین حامل مواد منفجره در دریای سرخ منتشر شده بود.

در ماه‌های گذشته بارها شماری از زیر ساخت‌های نفتی عربستان مورد تهاجم قرار گرفته است.

در بیانیه ائتلاف ضدحوثی که در تلویزیون دولتی عربستان منتشر شد اشاره‌ای به خسارت ناشی از انفجار نشده است.

شرکت ملی حمل و نقل عربستان (بحری) گفته است که هیچ یک از کشتی‌های این شرکت آسیبی ندیده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با تایید این حادثه اعلام کرد تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

وزارت دفاع عربستان می‌گوید مشغول تحقیق درباره عاملان حمله روز سه شنبه است.

بیشتر بخوانید:

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

عربستان: یک قایق انفجاری کنترل از راه دور در دریای سرخ منهدم شد

عربستان

وزارت دفاع عربستان می‌گوید یک قایق بدون سرنشین کنترل از راه دور را که مملو از مواد منفجره بود و قصد داشت یک کشتی را هدف بگیرد، در دریای سرخ منهدم کرده است. حمله به این کشتی در بندر ینبع عربستان در دریای سرخ رخ داده است.

پیشتر شرکت امنیتی "دریا گلوبال" گفته بود این شرکت گزارش‌های تایید نشده‌ای را از حمله به کشتی "ان‌سی‌سی دامان" در دریای سرخ و در بندر یانبو در عربستان دریافت کرده است و "دود سیاهی هم دیده شده است."

پیش از این چندین بار گزارش‌هایی از حمله قایق بی‌سرنشین حامل مواد منفجره در دریای سرخ منتشر شده بود.

در ماه‌های گذشته بارها شماری از زیر ساخت‌های نفتی عربستان مورد تهاجم قرار گرفته است.

در بیانیه ائتلاف ضدحوثی که در تلویزیون دولتی عربستان منتشر شد اشاره‌ای به خسارت ناشی از انفجار نشده است.

شرکت ملی حمل و نقل عربستان (بحری) گفته است که هیچ یک از کشتی‌های این شرکت آسیبی ندیده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با تایید این حادثه اعلام کرد تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

وزارت دفاع عربستان می‌گوید مشغول تحقیق درباره عاملان حمله روز سه شنبه است.

بیشتر بخوانید:

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: عربستان: یک قایق انفجاری کنترل از راه دور در دریای سرخ منهدم شد