دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد زاهدان واکسیناسیون شدند

دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد زاهدان واکسیناسیون شدند
خبرگزاری دانشجو

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشجویان سال آخر رشته‌های پرستاری و مامایی و دانشجویان رشته پزشکی در دوره اینترنی و استاژری و اعضای هیئت علمی گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد زاهدان علیه ویروس کرونا واکسینه شدند.


در فرایند واکسیناسیون تعداد ۱۵۰ نفر از دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد زاهدان، دوز نخست واکسن استرازانکا را دریافت کردند و در بیمارستان تأمین اجتماعی تزریق واکسیناسیون صورت گرفت.


دوز دوم تزریق واکسن در تیرماه ۱۴۰۰ به جامعه هدف دانشگاه آزاد زاهدان تزریق می‌شود و بنا بر این است که در مرحله دوم طرح واکسیناسیون سایر دانشجویان، اساتید و کارکنان، دانشگاه آزاد زاهدان علیه ویروس کرونا واکسینه شوند.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه آزاد زاهدان واکسیناسیون شدند