تصمیمات مهم دولت درمورد تقویت بازار سرمایه

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیمات مهمی به منظور حمایت از بازار سرمایه، توسعه بستر‌های سرمایه‌گذاری در بورس، پشتیبانی از تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور اتخاذ شد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: تصمیمات مهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درمورد تقویت بازار سرمایه