کابوس همه پرسی اسکاتلند برای دولت انگلیس

استقلال طلبی اسکاتلند بر مشکلات دولت بوریس جانسون افزوده است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: کابوس همه پرسی اسکاتلند برای دولت انگلیس