برنامه درسی روز شنبه یازدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی

برنامه درسی روز شنبه یازدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
خبرگزاری جمهوری اسلامی

به گزارش جمعه شب ایرنا از وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه یازدهم اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠
دانش فنی تخصصی -رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
طراحی معماری - رشته نقشه کشی معماری و نقشه کشی ساختمان - پایه ۱۱و۱۲-شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰
ریاضی دو -مشترک تمام رشته ها -پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵
طراحی و ساخت کشو پاتختی - رشته صنایع چوب و مبلمان -پایه ۱۱- -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
آموزش رنگ گردویی با طرح چوب - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش
پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
علوم تجربی و تفکر
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش
پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
علوم تجربی و تفکر
پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان
پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی
پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی
پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰
زبان انگلیسی
پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰
آموزش معلمان
بدفهمی ریاضی
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کارآفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمام رشته ها
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۱:۵۰
زیست شناسی سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۷:۵۵ درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۲۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۴۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۹:۱۰درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۹:۳۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .
ساعت۱۰درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۰:۲۵ ۰درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما
......صبح.......
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرانی۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام ۳رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن اول دبستان.
........عصر...........
ساعت۱۵
دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت۱۵:۳۰
آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: برنامه درسی روز شنبه یازدهم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی