سریال "احضار" دنبال شوهر پیدا کردن است یا ترساندن مخاطب؟

سریال "احضار" دنبال شوهر پیدا کردن است یا ترساندن مخاطب؟
خبر آنلاین
سازندگان احضار مدعی هستند که این مجموعه ترسناک نیست، اما اصرار آن‌ها بر داشتن تعلیق در موسیقی و ارتباط با ارواح، نشان می‌دهد دست کم آن‌ها دوست داشته‌اند آنچه می‌سازند نشانه‌هایی از ژانر وحشت داشته باشد و در این بین شعار مقابله با عرفان‌های دروغین را نیز بدهد. برای این کار حتی در لوگوی سریال از «چشم جهان‌بین» استفاده شده است.

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: سریال "احضار" دنبال شوهر پیدا کردن است یا ترساندن مخاطب؟