۴ فضانورد با کپسول کرو دراگون شبانه به زمین بازگشتند

۴ فضانورد با کپسول کرو دراگون شبانه به زمین بازگشتند
خبرگزاری مهر
دریافت 2 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: ۴ فضانورد با کپسول کرو دراگون شبانه به زمین بازگشتند