«حاج‌قاسم» هیچگاه از دیپلماسی و جیب مردم هزینه نکرد

«حاج‌قاسم» هیچگاه از دیپلماسی و جیب مردم هزینه نکرد
خبرگزاری مهر
دریافت 15 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: «حاج‌قاسم» هیچگاه از دیپلماسی و جیب مردم هزینه نکرد

موضوعات مرتبط: دیپلماسی هزینه