روحانی: از نظر من تحریم شکسته شده است

روحانی: از نظر من تحریم شکسته شده است
خبرگزاری مهر
دریافت 5 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: روحانی: از نظر من تحریم شکسته شده است

موضوعات مرتبط: روحانی تحریم شکسته