واکسیناسیون شهروندان در ۲۲ سوله ورزشی شهرداری تهران

واکسیناسیون شهروندان در ۲۲ سوله ورزشی شهرداری تهران
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، از در اختیار قرار گرفتن ۲۲ سوله ورزشی پایتخت جهت انجام واکسیناسیون کرونا خبر داد و گفت: با دستور شهردار تهران و در جهت تسهیل انجام واکسیناسیون گروه‌های هدف در پایتخت، ۲۲ سوله ورزشی در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش واکسیناسیون کرونا در کشور، شهرداری تهران برای تسهیل این امر در پایتخت، اعلام آمادگی جهت همکاری با دستگاه‌های مختلف کرده است تا روند واکسیناسیون با سرعت بیشتری دنبال شود.

به گفته محسنی، سازمان ورزش شهرداری تهران بیش از ۲۰۰ مجموعه ورزشی و ۵۰ سوله ورزشی الزهرا (س) در اختیار دارد که در شرایط قرمز کرونا غیر فعال یا نیمه فعال است و می‌تواند در مواقع لزوم به کمک دستگاه‌های مدیریت مقابله با کرونا درآید.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: واکسیناسیون شهروندان در ۲۲ سوله ورزشی شهرداری تهران