توافق به هر قیمتی ممنوع!

روز گذشته دور دیگری از مذاکرات وین به پایان رسید. در این دور از مذاکرات، ضرورت دارد تمامی ارکان مراقب باشند تا تمام خطوط قرمز رعایت و سیاست «حرف قطعی» نظام اجرا شود تا «توافق به هر قیمتی» به دست نیاید.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: توافق به هر قیمتی ممنوع!