رنگ بندی هشدارهای هواشناسی از نظر رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی با حضور در شبکه خبر در خصوص رنگ بندی هشدارهای هواشناسی صحبت کرد.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: رنگ بندی هشدارهای هواشناسی از نظر رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی