جمال عرف: افرادی که به عرصه انتخابات می‌آیند باید شئونات حداقلی و سابقه فعالیت‌های مدیریتی داشته باشند

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: جمال عرف: افرادی که به عرصه انتخابات می‌آیند باید شئونات حداقلی و سابقه فعالیت‌های مدیریتی داشته باشند

موضوعات مرتبط: انتخابات سابقه جمال