۲۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه برق رسانی لرستان اختصاص یافت

۲۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه برق رسانی لرستان اختصاص یافت
خبرگزاری جمهوری اسلامی

به گزارش ایرنا مهدی پازوکی روز جمعه به رسانه‌ها اعلام کرد: سال گذشته استان لرستان موفق شد در مدیریت بهینه مصرف برق و انرژی خوب عمل نماید که در این راستا وزارت نیرو ۲۰ میلیارد تومان را برای توسعه شبکه برق رسانی در استان اختصاص داد. 

وی بیان کرد: با توجه به کاهش بارندگی ها و خشکسالی، ضرورت مدیریت در مصرف آب و برق بسیار لازم است که با برنامه ریزی و استفاده بهینه مشکلی رخ ندهد.

منبع خبر: خبرگزاری جمهوری اسلامی

اخبار مرتبط: ۲۰ میلیارد تومان برای توسعه شبکه برق رسانی لرستان اختصاص یافت