چگونه می‌شود سیگار را ترک کرد؟

گاهی افراد برای ترک برخی از عادت‌های خود مانند سیگار کشیدن، دنبال یک نوشدارو یا معجون هستند که با خوردن آن بتوانند آن‌ها را کنار بگذراند. اما باید دانست که این مسیر هیچ گاه جوابگو نیست و برای دستیابی به موفقیت باید به دنبال تجربیات عملی دیگران رفت.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: چگونه می‌شود سیگار را ترک کرد؟