کنایه علیرضا معزی به برخی کاندیداهای ریاست جمهوری: حمله کنندگان به سفارت همسایگان، شریک سیاسی تان هستند

کنایه علیرضا معزی به برخی کاندیداهای ریاست جمهوری: حمله کنندگان به سفارت همسایگان، شریک سیاسی تان هستند
خبر آنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در توئیتی نوشت:

حمله به سفارت عربستان افزون بر ضربه به چهره‌ ایران پسابرجام، تشدید کننده‌ تنش‌هایی بود که صادرکنندگان و بخش خصوصی ایران، قربانی آن شد. نمی‌شود حمله کنندگان به سفارت همسایگان، شریک سیاسی شان باشد و همزمان تجارت با همسایگان شعار آنها. تجارت ثبات می خواهد نه ماجراجویی و دشمن سازی.

2727

منبع خبر: خبر آنلاین

اخبار مرتبط: کنایه علیرضا معزی به برخی کاندیداهای ریاست جمهوری: حمله کنندگان به سفارت همسایگان، شریک سیاسی تان هستند