برگزاری تریبون آزاد با موضوع «چرا باید رای بدهیم» در بجنورد

برگزاری تریبون آزاد با موضوع «چرا باید رای بدهیم» در بجنورد
خبرگزاری مهر
دریافت 13 MB

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: برگزاری تریبون آزاد با موضوع «چرا باید رای بدهیم» در بجنورد

موضوعات مرتبط: تریبون بجنورد آزاد