اولویت واکسیناسیون کرونای دانشجویان مطابق مقطع تحصیلی / برگزاری کنکور ۱۴۰۰، کمتر از ۲۰ روز دیگر

اولویت واکسیناسیون کرونای دانشجویان مطابق مقطع تحصیلی / برگزاری کنکور ۱۴۰۰، کمتر از ۲۰ روز دیگر
خبرگزاری دانشجو

 

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: اولویت واکسیناسیون کرونای دانشجویان مطابق مقطع تحصیلی / برگزاری کنکور ۱۴۰۰، کمتر از ۲۰ روز دیگر