شادی مردم اصفهان پس از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: شادی مردم اصفهان پس از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات