اولویتی برای تزریق واکسن به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی نیست

سرپرست سازمان امور دانشجویان گفت:هیچ اولویتی برای تزریق واکسن به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در نظر گرفته نشده است، ملاک تزریق واکسن، مقطع تحصیلی و سال ورود دانشجویان است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: اولویتی برای تزریق واکسن به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی نیست