کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی تصویب شد

نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به صورت دو شوری موافقت کردند.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی