قوه قضائیه ایران؛ لغو حکم خضر قویدل، ده ماه بعد از اعدام او

قوه قضائیه ایران؛ لغو حکم خضر قویدل، ده ماه بعد از اعدام او
بی بی سی فارسی
قوه قضائیه ایران؛ لغو حکم خضر قویدل، ده ماه بعد از اعدام او۱۴ تیر ۱۴۰۰ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۱

ده ماه بعد از اعدام خضر قویدل در زندان ارومیه، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را لغو کرده است.

یکی از اعضای خانواده قویدل به بی‌بی‌سی فارسی گفت از شنیدن خبر لغو حکم او چند ماه پس از اعدامش جا خورده‌اند و غمشان بسیار افزونتر شده و با "شکایت از قاضی شیخلو و افراد درگیر در اعدام فرزندشان، بدنبال اجرای عدالت خواهند بود."

خبرگزاری هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران چند روز پیش خبر داده بود که آقای قویدل ۲۰ شهریور پارسال، یک روز بعد از انتقال به سلول انفرادی و ملاقات کابینی با خانواده‌اش، اعدام شد در حالیکه اکنون روشن شده پرونده‌اش در دیوان عالی ایران در دست رسیدگی بوده است.

این خبرگزاری به نقل از "یک منبع نزدیک به خانواده" که نامش را نبرده گزارش کرده است که "چند روز قبل" خانواده قویدل به دفتر دادستان ارومیه دعوت و از این موضوع مطلع شده‌اند و "دادستان به خانواده قویدل گفته است که می‌توانید از این موضوع شکایت و دیه این زندانی اعدام شده را دریافت کنید."

منبع تصویر، KURDISTANHUMANRIGHTS

به گزارش هرانا، شنبه همین هفته دو زندانی دیگر در زندان ارومیه به نام‌های "ناصر آزموده و شهریار امیری، با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در حالی اعدام شدند که علیرغم اعتراض به حکم صادره، تا زمان اجرای حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور پاسخی مبنی بر تائید یا نقض حکم اعدام دریافت نکرده بودند."

بهاءالدین قاسم‌زاده، زندانی محکوم به اعدام که در هنگام ارتکاب جرمش تنها ۱۵ سال سن داشت نیز دیروز در زندان ارومیه اعدام شد.

رویه دستگاه قضائی ایران در چند دهه گدشته همواره اعتراض فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است، از جمله به علت نادیده گرفتن روال قضائی و حقوقی، نفسیبر به رای قوانین، عدم شفافیت، نقض فاحش حقوق زندانی و خانواده‌اش و اعمال فشارهای روانی و جسمی.

به گفته نهادهای بین‌المللی، دستگاه قضائی ایران همچنین بالاترین آمار اعدامی را در دنیا به نسبت جمعیتش دارد و در بسیاری موارد چگونگی رسیدگی قضائی یا حتی اتهام اعدامی بروشنی مشخص نیست.

به گزارش مرکز آمار و نشر آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۳۶ نفر، از جمله دو کودک، در ایران اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. اجرای یک حکم اعدام در ملا عام بوده است.

این گزارش می‌گوید بیش از ۷۲ درصد اعدام‌ها در ایران "مخفیانه" هستند و اعلام یا گزارش نمی‌شوند.

قوه قضائیه ایران؛ لغو حکم خضر قویدل، ده ماه بعد از اعدام او

خضر قویدل

ده ماه بعد از اعدام خضر قویدل در زندان ارومیه، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را لغو کرده است.

یکی از اعضای خانواده قویدل به بی‌بی‌سی فارسی گفت از شنیدن خبر لغو حکم او چند ماه پس از اعدامش جا خورده‌اند و غمشان بسیار افزونتر شده و با "شکایت از قاضی شیخلو و افراد درگیر در اعدام فرزندشان، بدنبال اجرای عدالت خواهند بود."

خبرگزاری هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران چند روز پیش خبر داده بود که آقای قویدل ۲۰ شهریور پارسال، یک روز بعد از انتقال به سلول انفرادی و ملاقات کابینی با خانواده‌اش، اعدام شد در حالیکه اکنون روشن شده پرونده‌اش در دیوان عالی ایران در دست رسیدگی بوده است.

این خبرگزاری به نقل از "یک منبع نزدیک به خانواده" که نامش را نبرده گزارش کرده است که "چند روز قبل" خانواده قویدل به دفتر دادستان ارومیه دعوت و از این موضوع مطلع شده‌اند و "دادستان به خانواده قویدل گفته است که می‌توانید از این موضوع شکایت و دیه این زندانی اعدام شده را دریافت کنید."

منبع تصویر، KURDISTANHUMANRIGHTS

به گزارش هرانا، شنبه همین هفته دو زندانی دیگر در زندان ارومیه به نام‌های "ناصر آزموده و شهریار امیری، با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در حالی اعدام شدند که علیرغم اعتراض به حکم صادره، تا زمان اجرای حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور پاسخی مبنی بر تائید یا نقض حکم اعدام دریافت نکرده بودند."

بهاءالدین قاسم‌زاده، زندانی محکوم به اعدام که در هنگام ارتکاب جرمش تنها ۱۵ سال سن داشت نیز دیروز در زندان ارومیه اعدام شد.

رویه دستگاه قضائی ایران در چند دهه گدشته همواره اعتراض فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است، از جمله به علت نادیده گرفتن روال قضائی و حقوقی، نفسیبر به رای قوانین، عدم شفافیت، نقض فاحش حقوق زندانی و خانواده‌اش و اعمال فشارهای روانی و جسمی.

به گفته نهادهای بین‌المللی، دستگاه قضائی ایران همچنین بالاترین آمار اعدامی را در دنیا به نسبت جمعیتش دارد و در بسیاری موارد چگونگی رسیدگی قضائی یا حتی اتهام اعدامی بروشنی مشخص نیست.

به گزارش مرکز آمار و نشر آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۳۶ نفر، از جمله دو کودک، در ایران اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. اجرای یک حکم اعدام در ملا عام بوده است.

این گزارش می‌گوید بیش از ۷۲ درصد اعدام‌ها در ایران "مخفیانه" هستند و اعلام یا گزارش نمی‌شوند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

قوه قضائیه ایران؛ لغو حکم خضر قویدل، ده ماه بعد از اعدام او

خضر قویدل

ده ماه بعد از اعدام خضر قویدل در زندان ارومیه، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را لغو کرده است.

یکی از اعضای خانواده قویدل به بی‌بی‌سی فارسی گفت از شنیدن خبر لغو حکم او چند ماه پس از اعدامش جا خورده‌اند و غمشان بسیار افزونتر شده و با "شکایت از قاضی شیخلو و افراد درگیر در اعدام فرزندشان، بدنبال اجرای عدالت خواهند بود."

خبرگزاری هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران چند روز پیش خبر داده بود که آقای قویدل ۲۰ شهریور پارسال، یک روز بعد از انتقال به سلول انفرادی و ملاقات کابینی با خانواده‌اش، اعدام شد در حالیکه اکنون روشن شده پرونده‌اش در دیوان عالی ایران در دست رسیدگی بوده است.

این خبرگزاری به نقل از "یک منبع نزدیک به خانواده" که نامش را نبرده گزارش کرده است که "چند روز قبل" خانواده قویدل به دفتر دادستان ارومیه دعوت و از این موضوع مطلع شده‌اند و "دادستان به خانواده قویدل گفته است که می‌توانید از این موضوع شکایت و دیه این زندانی اعدام شده را دریافت کنید."

منبع تصویر، KURDISTANHUMANRIGHTS

به گزارش هرانا، شنبه همین هفته دو زندانی دیگر در زندان ارومیه به نام‌های "ناصر آزموده و شهریار امیری، با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در حالی اعدام شدند که علیرغم اعتراض به حکم صادره، تا زمان اجرای حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور پاسخی مبنی بر تائید یا نقض حکم اعدام دریافت نکرده بودند."

بهاءالدین قاسم‌زاده، زندانی محکوم به اعدام که در هنگام ارتکاب جرمش تنها ۱۵ سال سن داشت نیز دیروز در زندان ارومیه اعدام شد.

رویه دستگاه قضائی ایران در چند دهه گدشته همواره اعتراض فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است، از جمله به علت نادیده گرفتن روال قضائی و حقوقی، نفسیبر به رای قوانین، عدم شفافیت، نقض فاحش حقوق زندانی و خانواده‌اش و اعمال فشارهای روانی و جسمی.

به گفته نهادهای بین‌المللی، دستگاه قضائی ایران همچنین بالاترین آمار اعدامی را در دنیا به نسبت جمعیتش دارد و در بسیاری موارد چگونگی رسیدگی قضائی یا حتی اتهام اعدامی بروشنی مشخص نیست.

به گزارش مرکز آمار و نشر آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۰ دستکم ۲۳۶ نفر، از جمله دو کودک، در ایران اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. اجرای یک حکم اعدام در ملا عام بوده است.

این گزارش می‌گوید بیش از ۷۲ درصد اعدام‌ها در ایران "مخفیانه" هستند و اعلام یا گزارش نمی‌شوند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: قوه قضائیه ایران؛ لغو حکم خضر قویدل، ده ماه بعد از اعدام او