آخرین خبرها از اعتصاب کارگران نفت: پاسخ به پیمانکاران، گسترش اعتصاب

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار بیانیه شماره ۵، خطاب به پیمانکاران نوشته است مادام که پیشنهادات خود مبنی بر پذیرش مطالبات کارگران را به صورت کتبی، رسمی و علنی اعلام نکنند، اعتصاب ادامه خواهد یافت.

← برای خواندن متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: آخرین خبرها از اعتصاب کارگران نفت: پاسخ به پیمانکاران، گسترش اعتصاب