آیین الحاق تجهیزات جدید به یگان صابرین نیروی زمینی سپاه

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: آیین الحاق تجهیزات جدید به یگان صابرین نیروی زمینی سپاه