۱۴ پرونده ثبت اختراع حوزه فضایی در دستور کار

۱۴ پرونده ثبت اختراع حوزه فضایی در دستور کار
خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، حسین صمیمی گفت: در سال‌های اخیر پژوهشگاه فضایی ایران اهتمام ویژه‌ای به فرآیند تجاری‌سازی نتایج حاصل از پژوهش و تحقیقات داشته است. تجاری‌سازی نتایج تحقیقات از سویی، به توسعه پایدار و مستمر فناوری در پژوهشگاه کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند، بستر مناسبی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در توسعه فناوری‌ها شود.

وی تصریح کرد: اولین گام در تجاری‌سازی فناوری‌های نوین، ثبت حقوقی این دستاوردها با هدف حفظ مالکیت فکری و صیانت از دستاوردهای علمی متخصصان است که با اخذ گواهی ثبت اختراع از مرکز مالکیت معنوی ایران محقق می‌شود.

صمیمی افزود: پس از اثبات حق مالکیت فکری و دریافت گواهی حقوقی ثبت اختراع، در ادامه مسیر تجاری‌سازی فناوری‌ها، الگوهای مختلفی از جمله اعطای لیسانس و دریافت حق بهره‌برداری، همکاری مشترک، سرمایه‌گذاری مشترک و دیگر روش‌ها به‌کار گرفته می‌شود تا در نهایت، چرخه تجاری‌سازی نتایج تحقیقات تکمیل شود.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه تحقق هر چه بهتر تجاری‌سازی نیازمند اهتمام تمامی پژوهشگران به موضوع ثبت اختراع است، روند ثبت و اعتبارسنجی اختراعات را طی سال‌های گذشته مثبت ارزیابی کرد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز ثبت مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشگاه فضایی با جدیت دنبال شود، اظهار داشت: در سه ماهه اول سال‌جاری ۳ گواهی ثبت اختراع و ۱ گواهی اعتبارسنجی اختراع اخذ شده و ۱۴ پرونده ثبت اختراع و ۱۰ پرونده اعتبارسنجی اختراعات نیز در دستور کار قرار دارد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: ۱۴ پرونده ثبت اختراع حوزه فضایی در دستور کار