مطالبه فعالان دانشجویی کرجی از منتخبان شورای شهر / شفافیت اموال اولین گام برای توسعه عدالت است

مطالبه فعالان دانشجویی کرجی از منتخبان شورای شهر / شفافیت اموال اولین گام برای توسعه عدالت است
خبرگزاری دانشجو

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته بود که فعالان دانشجوی کرجی با انتشار بیانیه‌ای از منتخبان شورای اسلامی شهر کرج خواستند تا میزان هزینه هایشان برای تبلیغات انتخاباتی را شفاف سازی کنند. تعدادی از این منتخبان، به درخواست دانشجویان پاسخ گفتند و فهرستی از هزینه‌های انتخاباتی شان را منتشر کردند.


محمدرضا فلاحی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در استان البرز درباره ضرورت شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی در توییتر خود نوشت: یکی از مصادیق شفافیت در انتخابات ها، شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی هر نامزد است که خود می‌تواند موجب جلوگیری از خدشه کردن در اصل برابری و اجازه دادن به باند‌های قدرت و ثروت برای تأثیر خلاف در آرا و تبدیل شدن نماینده‌های حمایت شده به کارگزار حمایت کننده، شود.

 

 

شورای اسلامی شهر کرج در دوره ششم، ۱۳ نفر عضو دارد که به گفته یکی از فعالان دانشجوی توییتری هفت نفر از آنان هزینه‌های تبلیغاتی خود را اعلام کرده اند. به گفته این دانشجوی کرجی، حسین سعیدی سیرایی، مجتبی حاجی قاسمی، علیرضا سعیدی، مسعود محمدی، علیرضا رحیمی و مریم قهرمانی هنوز به مطالبه دانشجویان پاسخ نداده اند.


فلاحی گام دوم این مطالبه دانشجویان را به سمت سفافیت اموال و دارایی‌های شخصی برندگان انتخابات، به ویژه انتخابات شورای اسلامی شهر کرج هدایت کرد و در توییتی نوشت: به نظر می‌رسد شفافیت و سپس مقایسه دارایی‌های امروز و فردای اعضای پارلمان شهری، معیار خوبی برای سنجش میزان انقلابی گری و ساده زیستی و تشخیص قدرت مباره با فساد و باند‌های قدرت و ثروت، توسط این عزیزان باشد.

او در توییت دیگری بیان کرد: مساله اصلی در مطالبه جنبش دانشجویی ...  میزان این دارایی‌ها نیست، بلکه تغییرات این اموال طی دوران مسئولیت و خدمت به مردم، مهم است. 

 

برخی دیگر از دانشجویان کرجی، مطالبه شفافیت اموال و دارایی‌های منتخبان شورای شهر کرج را فرصتی برای جلب اعتماد مردم و اولین گام در راه کاهش فساد اعلام کردند.


یکی دیگر از کاربران توییتر در حمایت از این پویش دانشجویی، اعلام میزان اموال و دارایی‌هایی منتخبان را، راستی آزمایی شعار‌های انتخاباتی دانست و نوشت: منتخبین شورای شهر کرج توجه کنند شفافیت اموال و دارایی ها، اولین ایستگاه سنجش درجه انقلابی بودن شماست.


پارسا شاکرنیا، دانشجوی کرجی نیز در توییتی از منتخبان شورای شهر کرج خواست تا با شفافیت به همه ثابت کنند که یک انقلابی از شفافیت باکی ندارد.


یکی دیگر از دانشجویان کرجی، اعلام میزان اموال و دارایی‌های منتخبان شورای شهر را معیاری برای شناخت صداقت و عمل به وعده دانست.


علیرضا فلاحی، دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن استان البرز نیز در توییتر خود شفافیت اموال و دارایی‌های منتخبان را نشانه اعتقاد مسئولان به مردم در حکومت داری دانست و نوشت: شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین مصداق بارز مشارکت عمومی مردم در عرصه نظارت بر حاکمیت است.در واقع به نظر می‌رسد دانشجویان با شروع خود از منتخبان شورای ششم، آن هم از موضوع شفافیت اموال و دارایی‌های آنان، به دنبال رسیدن به هدف گسترش عدالت در شهر کرج هستند و اولین گام را در عدالت محوری منتخبان شورای شهر دیده اند.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو

اخبار مرتبط: مطالبه فعالان دانشجویی کرجی از منتخبان شورای شهر / شفافیت اموال اولین گام برای توسعه عدالت است